Mitä tulee tehdä, kun otetaan käyttöön Marketing Hub?

Kun HubSpot Marketing Hub on otettu käyttöön, on aika ryhtyä käyttämään työkaluja tehokkaasti. Tässä käymme läpi, mitä toimenpiteitä tulee tehdä Marketing Hubin käyttöönoton jälkeen.

Ostajapersoonat

Ostajapersoonat ovat tutkittuun tietoon pohjautuvia osin fiktiivisiä yrityksen ihanneasiakkaita. Ostajapersoonia kannattaa luoda useampia yrityksen tyypillisten asiakasprofiilien mukaan. Ostajapersoonat ovat tärkeitä, sillä niiden avulla markkinointia ja viestintää voidaan kohdentaa paremmin. Ne antavat hyvän kuvan siitä, ketä asiakkaaksi tavoitellaan. Ostajapersoonat lisätään HubSpotin buyer persona -työkaluun, ja niitä voidaan käyttää kontaktien segmentointiin pienemmiksi ja tarkemmin määritellyiksi ryhmiksi.

Sisältöjen auditointi

Sisältöjen auditointi koskee kaikkea yrityksen verkkosivuilla ja blogissa julkaistua sisältöä. Auditointi kannattaa tehdä huolellisesti siinä vaiheessa, kun Marketing Hub otetaan käyttöön. Auditoinnissa käydään järjestelmällisesti läpi kaikki sisällöt. Tarkoituksena on nähdä, mitä kaikkea on julkaistu, mitä julkaistusta sisällöstä voidaan käyttää uudelleen esimerkiksi liidikampanjoissa, mistä aiheista tarvitaan lisää sisältöä, mitä sisältöjä pitäisi täydentää tai päivittää sekä mitkä tulisi poistaa.

Kampanjoiden asettaminen

HubSpotissa kannattaa hallita markkinointia kampanjoina, joiden alla on eri mainonnan ja markkinoinnin muotoja.

Topic cluster -sisältöstrategia

Verkkosivuston orgaanisen liikenteen kasvattamiseksi luodaan topic cluster -strategia. Topic clusterit ovat aihekokonaisuuksia, joiden ympärille luodaan sisältöä. Ensin tulee päättää aiheet, joilla halutaan näkyvyyttä ja luoda sitten sisältösuunnitelma. Tässä voidaan käyttää jo olemassa olevaa sisältöä sekä luoda uutta sisältöä. Hakukoneoptimoinnissa on kaksi osa-aluetta, joista molemmat tulee huomioida:

Tekninen SEO

Tekninen sivuston toimivuus ja tekninen hakukoneoptimointi.

SEO-strategia

SEO-strategia tehdään sillä perusteella, millä hakusanoilla halutaan löytyä verkosta. Valittujen hakusanojen ympärille tuotetaan sisältöä.

Liidien tuotannon kampanjat ja sisältötarjoukset

HubSpotin avulla tuotetaan uusia liidejä rakentamalla sisältötarjouskampanjoita. Luodaan siis hyödyllistä tietoa tarjoavaa materiaalia, jonka kontaktit saavat ladattua käyttöönsä yhteystietojaan vastaan. HubSpotissa luodaan lomakkeita, joiden kautta kontaktit saavat ladattua materiaalin, sekä laskeutummissivuja eli landing pageja, joissa lomakkeet sijaitsevat.

Tapahtuma- ja webinaarioptimointi

Webinaareihin ilmoittautumista varten rakennetaan laskeutumissivu, jolla on lomake webinaariin ilmoittautumista varten. Ilmoittautuneet viedään webinaari-alustalle integraation avulla. HubSpotiin luodaan listat, joista nähdään osallistujat. Worklow’ien avulla voidaan lähettää automaattisesti viestit sekä osallistuneille että niille, jotka ilmoittautuivat mutta eivät osallistuneet.

Mainonta

Maksettu sosiaalisen median mainonta

Sosiaalisen median mainostilit yhdistetään HubSpotiin, minkä jälkeen sosiaalisen median maksettua mainontaa voidaan seurata ja raportoida HubSpotin kautta. HubSpotiin voidaan yhdistää Facebook/Instagram- (Facebook Ads Manager) ja LinkedIn-mainostilit (LinkedIn Campaign Manager).

Orgaaninen sosiaalinen media

HubSpot-tili yhdistetään yrityksen sosiaalisen median tileihin. Näitä ovat LinkedIn, Instagram, Facebook ja Twitter. Tämän jälkeen HubSpotin kautta voidaan julkaista ja ajastaa sosiaalisen median julkaisuja. Marketing Hub -tilin tilauksen tasosta riippuu, kuinka monta sosiaalisen median tiliä HubSpotiin voidaan yhdistää. Huomioi, että sosiaalisen median mainostilit pitää yhdistää HubSpotiin erikseen.

Google-mainonta

Google Ads -mainostili yhdistetään HubSpotiin. Googlessa kannattaa ottaa käyttöön seuraavat mainosmuodot:

  • Hakusanamainonta
  • Display
  • Performance max

Markkinoinnin tavoitteiden asettaminen

Markkinoinnille asetetaan tavoitteet, jotka  voidaan määritellä HubSpotissa kampanjakohtaisesti.

ABM

Account based marketing eli ABM on markkinointistrategia, jossa mainontaa kohdistetaan tietyille, tarkoin valituille yrityksille. HubSpot mahdollistaa ABM:n kohdentamisen helpostit listojen kautta. Listojen avulla voidaan luoda kontakteista segmenttejä, joille voidaan esimerkiksi kohdentaa maksettua mainontaa tai sähköpostiviestintää.