Miksi HubSpotin ja Google Analyticsin (GA) data eroaa toisistaan?

HubSpot vs. Google Analytics: Miksi Data Eroaa ja Mitä Pitää Huomioida

HubSpotin ja Google Analyticsin (GA) välinen datan eroavuus voi olla hämmentävää, mutta näiden erojen ymmärtäminen on olennaista analytiikan hyödyntämisessä. Molemmat työkalut tarjoavat arvokasta dataa, mutta ne käyttävät erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja.

Keskeiset syyt eroihin


1. Evästeiden Esto

  • HubSpot: Kerää dataa myös silloin, kun käyttäjät estävät evästeet, mikä takaa laajemman kattavuuden.
  •  GA: Menettää dataa, jos evästeet estetään, mikä voi johtaa aliraportointiin.
2. Seurantamekanismit
  • HubSpot: Seuraa suoraan lomakkeiden kautta ja yhdistää tiedot käyttäjäprofiileihin.
  • GA: Perustuu istuntojen (Universal Analytics) tai tapahtumien (GA4) seurantaan, mikä voi aiheuttaa eroja käyttäjäseurannassa.
3. Ristiinomainen Seuranta
  • HubSpot: Optimoitu omassa ekosysteemissään, mikä vähentää ristiriitoja eri verkkotunnusten välillä.
  • GA: Ristiinomainen seuranta eri verkkotunnusten välillä voi johtaa epäjohdonmukaisuuksiin.

Taulukko: Keskeiset erot
Ominaisuus HubSpot Google Analytics (GA)
Evästeiden esto Kerää silti dataa Menettää datan
Seurantamekanismi Lomakkeiden suoraseuranta Istunnot (UA), Tapahtumat (GA4)
Ristiinomainen seuranta Parempi hallinta omassa ekosysteemissä Saattaa aiheuttaa eroavaisuuksia.

 

Ymmärtämällä HubSpotin ja GA:n eroavaisuudet voit paremmin hyödyntää molempien työkalujen tarjoamaa dataa ja tehdä tarkempia analytiikkapohjaisia päätöksiä. Kiinnitä huomiota evästeiden estoihin, seurantamekanismeihin ja ristiinomainen seurannan hallintaan.

---

Lisätietoja löydät seuraavista lähteistä:
- [HubSpot Community: Google Analytics vs HubSpot analytics discrepancies]
- [HubSpot Community: Conversion tracking issues between GA and HubSpot]
- [GoEnvy Blog: HubSpot vs Google Analytics]