Asiakkaan elinkaaren arvo (CLV) - Mikä se on ja miksi se on tärkeä yritykselle?

Mitä tarkoittaa asiakkaan elinkaaren arvo (CLV)

Asiakkaan elinkaaren arvo (engl. customer lifetime value, CLV) on laskelma siitä, kuinka paljon asiakas tuottaa yritykselle voittoa asiakassuhteen aikana. Tämä laskelma on tärkeä, sillä se auttaa yritystä ymmärtämään asiakkaiden arvon ja käyttäytymisen merkitystä liiketoiminnalle.

Asiakkaan elinkaaren arvo voidaan laskea seuraavasti:

  1. Laske asiakkaan keskimääräinen ostohinta (engl. average order value, AOV). Tämä lasketaan jakamalla kaikkien asiakkaan tekemien ostojen yhteissumma ostokertojen määrällä.

AOV = Kokonaismyynti / Ostokertojen määrä

  1. Laske asiakkaan keskimääräinen ostotiheys (engl. purchase frequency). Tämä lasketaan jakamalla asiakkaan ostojen määrä asiakassuhteen keston aikana.

Ostotiheys = Ostojen määrä / Asiakassuhteen kesto

  1. Laske asiakassuhteen kesto (engl. customer lifespan). Tämä on aika, jonka asiakas pysyy yrityksen asiakkaana.

  2. Laske asiakkaan elinkaaren arvo (CLV) yhtälön avulla:

CLV = AOV x Ostotiheys x Asiakassuhteen kesto

Esimerkiksi, jos yrityksen keskimääräinen ostohinta on 50 euroa, asiakas tekee keskimäärin neljä ostoa vuodessa ja asiakassuhde kestää kolme vuotta, asiakkaan elinkaaren arvo olisi:

CLV = 50 € x 4 ostoa/vuosi x 3 vuotta = 600 €

Tämä tarkoittaa, että yhden asiakkaan arvo yritykselle on 600 euroa asiakassuhteen aikana. Tämän tiedon avulla yritys voi esimerkiksi arvioida markkinointibudjettiaan ja panostuksiaan asiakkaan hankintaan sekä asiakassuhteen ylläpitämiseen.