HubSpot ja Severa integraatio

Tässä Artikkelissa kuvataan pääpiirteittäin HubSpotin ja Visma Severan integraatioprosessi

Tässä on yleinen prosessi, jota voidaan noudattaa HubSpotin ja Severan integroimiseksi. Huomaa, että erityiset vaiheet voivat vaihdella riippuen erityisistä tarpeista ja järjestelmän asetuksista.

Tarpeiden ja vaatimusten määrittely: Määrittele ensin, mitä tietoja haluat siirtää kahden järjestelmän välillä ja miten ne liittyvät toisiinsa. Tämä voi sisältää asiakastiedot, projektitiedot, myyntitiedot jne.

API-avaimien hankkiminen: Sekä HubSpot että Severa vaativat API-avaimen tietojen siirtämiseen. Sinun on haettava nämä avaimet kummaltakin palveluntarjoajalta.

Integraatioalustan valitseminen: On olemassa useita kolmannen osapuolen alustoja, jotka voivat auttaa integroimaan HubSpotin ja Severan, kuten Zapier. Voit myös päättää kehittää omat integraation, jos sinulla on tarvittavat tekniset taidot tai pyytää meiltä apua integraation toteuttamiseen.

Integraation suunnittelu ja rakentaminen: Käytä valittua alustaa tai kehitystyökaluja integraation suunnitteluun ja rakentamiseen. Tämä vaihe voi vaatia merkittävää teknistä osaamista, joten saatat tarvita apua ohjelmistokehittäjältä.

Testaus: Testaa integraatio varmistaaksesi, että tiedot siirtyvät oikein ja että järjestelmät kommunikoivat sujuvasti keskenään. Tämä voi sisältää virheiden etsimistä ja korjaamista.

Käyttöönotto: Kun olet varma, että integraatio toimii oikein, voit ottaa sen käyttöön. Tämä saattaa vaatia lisäkoulutusta tiimillesi, jotta he ymmärtävät, miten uusi järjestelmä toimii.

Ylläpito ja tarkistus: Sen jälkeen, kun integraatio on otettu käyttöön, se tulee tarkistaa säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii oikein ja päivittää tarvittaessa.

Tämä on yleinen prosessi, ja yksittäiset vaiheet saattavat vaihdella riippuen erityisistä tarpeistasi ja olosuhteistasi. Lisäksi on suositeltavaa ottaa yhteyttä HubSpotin tai Severan tukitiimiin tai ammattilaiseen, joka on erikoistunut näiden järjestelmien integrointiin, jos tarvitset apua. 

Ota yhteyttä meihin jos haluat tietää lisä tai mahdollisesti toteuttaa HubSpotin ja VismaSeveran välisen integraation.

Tärkeitä resursseja: 

HubSpot Api-dokumentaatio

Visma Severa Api-dokumentaatio

Zapier HubSpot ja Visma severa integraatio-työkalu