Arvomme

Sales Communications yrityksenä on rakennettu kolmen arvon ympärille. Arvot jotka ohjaavat toimintaamme ovat Pro, Brave ja Respect

Arvojemme taustalta löydät seuraavat ajatukset.

PRO

 • Esitämme ja perustelemme ratkaisun kokemuksen vahvistamalla faktalla
 • Ohjaamme asiakastamme hänelle oikeisiin ratkaisuihin
 • Jaamme tietotaitoa ja autamme toisiamme
 • Työkaveriin voi luottaa
 • Ammattitaitomme mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen
 • Asenteena: Jatkuvasti parempaan

BRAVE

 • Kokeilemme uusia asioita -> "joko tulee Great Success tai sitten opimme jotain"
 • Ajamme aina asiakkaan parasta
 • Otamme puheeksi vaikeatkin asiat
 • Teemme asioita eri tavalla
 • Kyseenalaistamme
 • Emme luovuta

RESPECT

 • Kuuntelemme työkaveria ja asiakastamme kaikissa tilanteissa. Kunnioitus
 • Ihmiset voivat hyvin kun heidän tietämyksensä huomioidaan. Luottamus.
 • Annamme kiitoksen hyvin tehdystä työstä. Arvostus.
 • Saavutamme luottamuksen molemminpuolisella ymmärryksellä.