Inbound foundation

Inbound foundation on kaikki mitä inbound-markkinoinnissa tarvitset yhdestä paikasta ja yhdellä laskulla. Kokosimme yhteen kaikki tarvittavat palvelut yhdellä selkeällä hinnalla.

Inbound foundation -paketti sisältää seuraavat palvelut:

 • Inbound Marketing Setup
 • Oma Inbound Marketing -tiimi
 • Verkkosivujen kehitystyö
 • Seurantapalaverit
 • Ostajapersoonien kehittäminen
 • Bloggaaminen
 • Social Media Management
 • HubSpotin hallinta ja käyttö
 • Sisällöt
 • Kuukausittainen markkinoinnin ROI-arviointi
 • Hakusana-audit ja jatkuva hakukoneoptimointi
 • Sähköpostimarkkinointi
 • Workflowt ja nurturointi

Inbound Marketing Setup

Perusta

  • Markkinoinnin SMART-tavoitteet
  • Ostajapersoonien rakennus
  • Hakusana-analyysi
  • Hakukoneoptimointistrategia
  • Vekkosivujen auditointi (Heatmapping ja ehdotukset)
  • Sosiaalisten kanavien asennus
  • Analytiikan asennus (Google analytics, SEMRush ja Databox)

Sisältöselvitys

  • SMART-tavoitteet
  • Sisältöjen auditointi
  • Sisältöjen ideointi ostajapersoonittain ja asemointi ostajanmatkaan
  • Sisältökalenterin luonti
  • Sosiaalisen median julkaisukalenterin luonti
  • Kampanjoiden määrittelyt
  • Inbound-pelikirjan rakennus

1. kampanjan julkaisu

 • Luodaan MoFu- tai BoFu- sisältö (ebook, whitepaper, vinkkilista, tarkistuslista, kurssi)
 • Tuotetaan HubSpottiin
 • Laskeutumissivu ja kiitossivu
 • Call-to-actions (A/B-testaus)
 • Workflows
 • Lead flows
 • Live chat & bot
 • Rakennetaan nurturointisähköpostit
 • Luodaan kampanja sosiaaliseen mediaan promotoidaksemme kampanjaa
 • Kirjoitetaan 3 blogikirjoitusta kampanjaan

Oma Inbound Marketing-tiimi

Tiimissä mukana:

  • Projektinjohtaja & inbound-strategisti
  • Sisällöntuottaja
  • Designer
  • HubSpot-tekninen tiimi

Verkkosivujen kehitystyö

Verkkosivujen kehitystyö sisältää:

 • Google Analytics-, SEMRush site health-, Heatmapping- ja HubSpot-analyysit 1x kuukaudessa
 • Tarkastelemme
  • bounce ratet
  • aika vietetty sivuilla
  • asiakkaiden käyttäytyminen sivustolla
 • Tuotamme ideat sivuston kehittämiseksi
 • Päätökset sivuston parantamisesta
 • Designstrategian päivittäminen ja havaintojen tuominen inbound-pelikirjaan
 • Muutokset nykyiselle sivustolle havaintojen mukaisesti konversioita parantamaan
  • 2 muutosta / kk

Seurantapalaverit

Seurantapalaverit sisältävät:

 • Puhelu viikoittain projektinjohtajan / strategistin kanssa tavoitteiden edistymisestä
 • Analyysi tavoitteiden mukaisesti
 • Varmistetaan viikon tehtävien toteutuminen
 • Kuukausittainen marketing performance call
 • Johdon arviointi kerran kvartaalissa

Ostajapersoonien kehittäminen

Ostajapersoonien kehittäminen sisältää

 • Tarvittaessa jokaisen ostajapersoonan päivitys
 • Uusien ostajapersoonien luonti

Bloggaaminen

Kuukausittainen bloggaaminen sisältää

 • Enintään 6 blogikirjoitusta julkaistuna HubSpot-alustalle kuukaudessa sisältösuunnitelman mukaisesti (kuukausittainen määrä voi vaihdella tarvittaessa)
 • Sisältösuunnitelman rakennus ja ylläpito

Social Media Management

Social Media Management sisältää

 • Luomme uutta sisältöä sosiaaliseen mediaan
 • Julkaisemme ja päivitämme kaikki yrityksesi keskeiset sosiaalisen median kanavat
 • Asetamme HubSpotissa automaattiset julkaisutoiminnot sosiaaliseen mediaan
 • Luodaan ostajapersoona- ja hakusanakeskeiset sosiaalisen median monitorointistriimit HubSpotiin
 • Sosiaalisen median parhaat käytännöt -konsultointi
 • 1 x vuodessa social selling -koulutus koko tiimille

HubSpotin hallinta ja käyttö

Palvelu sisältää

 • HubSpot-järjestelmän täysi käyttöönotto ja käyttö varmistamaan SMART-tavoitteiden toteutuminen
 • HubSpot-koulutus ja tuki jokaiselle HubSpot-käyttäjälle
 • HubSpot CRM käyttöönotto LITE käyttöönotto
 • HubSpot ServiceHub- ja SalesHub-käyttöönotto, koulutus ja tuki
 • Rajaton HubSpot-konsultointi
 • Online asiantuntija-konsultointi tarvittaessa
 • Sähköposti ja chat-tuki

Sisällöt

Palveluun kuuluvat sisältömarkkinoinnin palvelut

 • 1 uusi ladattava sisältö per kvartaali
 • 1 uusi 1-sivuinen ladattava sisältö (vinkkilista, tarkistuslista, etc.) per kvartaali
  • Sisältö voi olla jokin seuraavista:
   • TOFU (top-of-the-funnel)
   • MOFU (middle-of-the-funnel)
   • BOFU (bottom-of-the-funnel)
 • Kampanjan rakennus HubSpot-järjestelmään
  • Laskeutumissivu
  • Kiitossivu
  • Sisältöjen vienti sosiaalisiin kanaviin
  • HubSpotissa
   • Sähköpostikampanja
   • Tarvittavat CTA:t A/B-testeineen
   • HubSpot Lead flown asennukset
   • HubSpot live chatin ohjelmointi, testaus ja asennus
   • HubSpot bottien ohjelmointi, testaus ja julkaisu

Kuukausittainen markkinoinnin ROI-arviointi

Palvelu sisältää

 • Tarvittavien dashboardien asennus ja määrittely
 • SMART-tavoitteisiin pääsyn seuranta ja raportointi
 • Datan seuranta
 • Toimenpide-ehdotukset Inbound-pelikirjaan

Hakusana-audit ja jatkuva hakukoneoptimointi

Palvelu sisältää

 • Koko sivuston SEO-auditointi ja raportointi tuloksista suhteessa kilpailijoihin
 • Kilpailija-analyysi ja sisältösuunnitelma SMART-tavoitteiden toteutumiseksi
 • Jatkuva hakukoneoptimointi
 • Hakusanatyökalu, jolla selvitetään
  • parhaat hakutulokset
  • tulevaisuuden mahdollisuudet
  • long tail/short tail -hakusanat
 • Strategisesti tärkeiden sisältöklusterien vienti HubSpot strategiatyökaluun
 • 2 x vuodessa pilarsivusto koodattuna HubSpot CMS:lle
 • Reaaliaikainen Databox-raportointi hakusanojen toimivuudesta

Sähköpostimarkkinointi

Palvelu sisältää:

 • 1 brändin mukainen sähköpostipohja / vuosi
 • 2 sähköpostikampanjaa / kuukausi
 • Personoidut sisällöt konversioiden kasvattamiseksi

Workflowt ja nurturointi

Palvelu sisältää

 • Tarvittavat workflowt / nurturoinnit / kampanja
 • 3-6 kohdennettua sähköpostia per workflow, joilla nurturoidaan kohderyhmää

Palvelun hinta

 • 6500€ / kk (12 kk sopimus)
 • 7800€/kk (6 kk sopimus)

Huom: palveluun tulee automaattisesti mukaan kaikki uudet ominaisuudet niiden julkaisun yhteydessä.