Vastauksia yleisimpiin HubSpot kysymyksiin

Inbound-strategia

Palvelumme käsittää vakiona seuraavat osat:

 • Tavoitekysely ja SMART-tavoitteiden määrittely
 • SMART-tavoitteiden dokumentointi
 • Ostajapersoona-workshop
 • 3 ostajapersoonaa
 • Hakusanastrategia
 • Hakusanalistan ja -termistön päivittäminen
 • Keskeisten hakutermien määritys
 • Sisältöstrategia workshop 1
 • Ostajapersoonat
 • Ostajan matka
 • Sisältöaudit olemassa olevaan sisältöön
 • Sisältöstrategia workshop 2
 • Sisältöjen päivittäminen ja aikatauluista sopiminen
 • Julkaisusuunnitelman hyväksyminen
 • Julkaisusuunnitelma
 • Markkinoinnin tavoitteiden evaluointi
 • 1kk tuki markkinointikampanjoiden aloittamiseen

Investointi: 14 000€ + alv

Sales Communications HubSpot partner