<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Viimeisimmät kirjoitukset


Markkinoinnin mittaaminen palveluna

Jani Aaltonen - 21.12.2017 9:58

Markkinoinnilla usein mittaaminen ja hyödyn todentaminen liiketoimintaan ja myyntiin on hankalaa. Tieto on sekaisin eri paikoissa ja raporttien tuottaminen on hankalaa, aikaa vievää ja aina ei myöskään tietoa saada silloin kun tarvitaan.

Lue lisää

markkinoinnin mittaaminen


Databox – Asentaminen ja käyttö mobiililaitteilla

Mika Ahonen - 30.8.2017 12:27

Databox on kehitetty KPI-alustaksi, jonka avulla on helppo luoda erilaisia KPI-mittareita eri järjestelmistä ja koostaa nämä KPI-mittarit databoardeille niin desktop- kuin mobiililaitteelle. KPI-mittareiden avulla yrityksen on helppo mitata ja analysoida omaa toimintaa sekä kehittää näiden pohjalta liiketoimintaansa entistä kannattavammaksi.

Lue lisää

mobiili  markkinoinnin mittaaminen  käyttäjäkokemus


Databox - KPI-mittareiden alusta

Mika Ahonen - 29.8.2017 7:33

Tänä päivänä jokaisen yrityksen tulee mitata omaa toimintaansa sekä analysoida raportteja ja niistä saatavia lukuja. Ainoastaan niiden avulla yritys pystyy kehittämään omaa liiketoimintaansa  ja tekemään siitä entistä kannattavampaa.

Lue lisää

mobiili  markkinoinnin mittaaminen


HubSpot ja raportointi - seuraa markkinoinnin tuloksia tehokkaasti

Johanna Virmavirta - 4.1.2017 14:44

Perinteisesti markkinoinnilla on ollut vähän tekemistä numeroiden ja raportoinnin kanssa, ja sen on mielletty olevan pikemminkin eräänlaista taiteellista toimintaa, jonka mittaristot perustuvat enemmän fiilispohjaan kuin kovaan faktaan – ainakin myynnin lukuihin, käyriin, tuloksiin ja taseisiin verrattuna. Digitaalinen markkinointi ja markkinoinnin automaatio on tuonut tähän muutoksen, kun markkinointiviestien vastaanottajien liikkeitä on mahdollista seurata entistä tarkemmin.

Lue lisää

HubSpot  markkinoinnin mittaaminen  markkinoinnin tavoitteet


SMART-tavoitteet markkinoinnissa

Noora Salminen - 10.6.2015 15:05

Miksi markkinoinnille pitää ylipäätänsä asettaa tavoitteita? Siksi, että ilman selkeitä numeraalisia tavoitteita, et voi seurata kehitystäsi tai tietää onnistuneesi, sillä sinulla ei ole mitään mihin verrata suoritustasi. Ja mitä olisi markkinoinnin johtaminen ilman faktaan perustuvia päätöksiä? Ei ainakaan hyvää johtamista.

Millainen on hyvä markkinointitavoite?

Markkinointi on investointi ja sinun pitää tietää, miten aiot saada tuottoa verkkomarkkinointiin (kuten verkkosivuihin ja sisällöntuotantoon) sijoitetulle pääomalle (ROI). Aseta siis kaikille markkinointitoimenpiteillesi kunnon tavoite, johon pääsyä voit seurata. Tällaista tavoitetta sanotaan SMART-tavoitteeksi. SMART-tavoite on nimensä mukaisesti fiksu. Tosin oikeasti siinä haetaan takaa, sitä että tavoitteen on oltava...
  • Specific (tarkka): Onko kyse vierailijoiden, liidien vai asiakkaiden määrästä?

  • Measurable (mitattava): Anna tarkka luku

  • Attainable (saavutettavissa): Varmista, että sinun on mahdollista päästä valitsemaasi lukuun

  • Relevant (merkityksellinen): Tavoite liittyy markkinointisi kokonaistavoitteeseen

  • Time-bound (aikaan sidottu): Määritä tavoitteelle aikataulu

 

Lataa E-kirja: 6 markkinoinnin mittaria

 

Miten löydän oikeat numerot?

Olisi järjetöntä heittää hatusta jokin numero, ja tähdätä siihen. Oikeasti järkevän, saavutettavissa olevan, tavoitteen löytämiseen on muutamia keinoja.
  • Vertailu. Tee ländäreitä ja ladattavia materiaaleja. Seuraa esim. kuukauden ajan kuinka paljon saat liidejä. Aseta sitten tavoite saamiesi lukujen perusteella.

  • Kasvuprosentti. Kun päätät perustaa vaikka blogin, seuraa verkkosivustoasi analytiikkatyökalun avulla (kuten Google Analytics). Katso esim. kuinka paljon kävijöitä saat kuukaudessa ja kuinka suuri osa heistä tulee orgaanisen haun kautta. Päätä sitten, kuinka paljon haluat kasvattaa liikennettä uuden blogin avulla. %, 10 %  tai ehkä 20 %? Tai kun haluat lisää liidejä, katso kuinka paljon sivuillasi on visitoreita kuukaudessa ja päätä, että haluat konvertoida tietyn prosenttimäärän heistä liideiksi. Kannattaa aloittaa maltillisella konversioprosentilla, kuten 0,5 %.

  • Liikkeelle asiakkaista. Ehkä järkevin vaihtoehto ajatellen yrityksen liiketoimintatavoitteita, on laskea taaksepäin siitä, kuinka paljon tarvitset asiakkaita / rahaa sisään kuukaudessa. Laske siis näin: Esim. 5 uutta asiakasta kuukaudessa 1,5 % konversioprosentilla tarkoittaa, että organisaation on saatava uniikkeja (eli uusia) verkkosivukävijöitä vähintään 334 kappaletta kuukaudessa.

Muista aina kirjata tavoitteesi ylös, jotta voit palata siihen joka kerta, kun teet markkinointia koskevia päätöksiä. Tavoitteen pitäisi ohjata kaikkia markkinointitoimiasi, jotta ne todella auttaisivat yritystä pääsemään haluamaansa tavoitteeseen. HubSpot on tehnyt tämän helpoksi: käytä SMART-tavoitepohjaa oman tavoitteesi luomiseen:

Kasvata  _____________________  tästä määrästä:  ______  tähän määrään:  ______  tähän päivään mennessä:  _____________.


Tavoitteiden toteutumista pitää mitata

Verkkomarkkinoinnin mittareina pidetään mm. liikenteen määrää, sosiaalisen median seuraajien määrää ja keskimääräistä sivullaoloaikaa. Nämä ovat tärkeitä asioita, mutta mittareina aika “pehmeitä”. Älä unohda mitata tavoitteisiisi pääsyä liiketoimintaan liittyvillä mittareilla. Pohdi siis ajoissa millaiset investoinnit vievät sinut tavoitteeseesi ja miten aiot mitata näiden investointien tuottoprosenttia. Markkinointia ei tehdä huvikseen, sen pitää tuoda organisaatiolle tuottoa.

 

Hienoa, nyt olet asettanut markkinoinnillesi loistavat tavoitteet! Muista, että se, kuinka nopeasti tuloksiin on realistista päästä, riippuu asettamistasi tavoitteista. Katso yleisimmät tavoitteet sisältömarkkinoinnille ja kuinka nopeasti niihin on mahdollista päästä.

 

 

 
Lue lisää

markkinoinnin mittaaminen  markkinoinnin johtaminen  markkinoinnin tavoitteet


Markkinoinnin mittaaminen

Jani Aaltonen - 14.5.2015 8:02

Markkinoinnin mittaaminen on mielenkiintoinen aihe ja myös paljon ajatuksia, tunteita ja mielipiteitä herättävä asia. Useat suomalaiset yritykset eivät mittaa markkinointia kunnolla. Tästä syystä markkinoinnin ja liiketoimintatavoitteiden suhde usein jää löyhäksi ja usein siksi markkinointia ei oteta vakavasti johdon taholta.

Kysyimme webinaarissamme osallistujilta, kuinka moni heistä on tyytyväinen yrityksensä käyttämiin markkinoinnin mittareihin. 90% vastanneista ilmoitti, että eivät ole tyytyväisiä oman yrityksensä mittareihin.

Samalla tuli selväksi myös, että yritykset eivät oikein tarkkaan tiedä, miten ja mitä pitäisi oikein mitata. Kansainväliset tutkimukset näyttävät hyvin samaa linjaa. 2012 Marketing Skills Gap Reportin mukaan 75% markkinoijista ilmoitti, että heillä ei ole riittävästi osaamista tehdä markkinointia tuottavalla tavalla. Nostamme kissan pöydälle ja haluamme nostaa esille muutaman keskeisen markkinoinnin mittarin. 

Lue lisää

markkinoinnin mittaaminen