<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Viimeisimmät kirjoitukset


Markkinoinnin mittaaminen palveluna

Jani Aaltonen - 21.12.2017 9:58

Markkinoinnilla usein mittaaminen ja hyödyn todentaminen liiketoimintaan ja myyntiin on hankalaa. Tieto on sekaisin eri paikoissa ja raporttien tuottaminen on hankalaa, aikaa vievää ja aina ei myöskään tietoa saada silloin kun tarvitaan.

Lue lisää

markkinoinnin mittaaminen


Databox – Asentaminen ja käyttö mobiililaitteilla

Mika Ahonen - 30.8.2017 12:27

Databox on kehitetty KPI-alustaksi, jonka avulla on helppo luoda erilaisia KPI-mittareita eri järjestelmistä ja koostaa nämä KPI-mittarit databoardeille niin desktop- kuin mobiililaitteelle. KPI-mittareiden avulla yrityksen on helppo mitata ja analysoida omaa toimintaa sekä kehittää näiden pohjalta liiketoimintaansa entistä kannattavammaksi.

Lue lisää

mobiili  markkinoinnin mittaaminen  käyttäjäkokemus


Databox - KPI-mittareiden alusta

Mika Ahonen - 29.8.2017 7:33

Tänä päivänä jokaisen yrityksen tulee mitata omaa toimintaansa sekä analysoida raportteja ja niistä saatavia lukuja. Ainoastaan niiden avulla yritys pystyy kehittämään omaa liiketoimintaansa  ja tekemään siitä entistä kannattavampaa.

Lue lisää

mobiili  markkinoinnin mittaaminen


HubSpot ja raportointi - seuraa markkinoinnin tuloksia tehokkaasti

Johanna Virmavirta - 4.1.2017 14:44

Perinteisesti markkinoinnilla on ollut vähän tekemistä numeroiden ja raportoinnin kanssa, ja sen on mielletty olevan pikemminkin eräänlaista taiteellista toimintaa, jonka mittaristot perustuvat enemmän fiilispohjaan kuin kovaan faktaan – ainakin myynnin lukuihin, käyriin, tuloksiin ja taseisiin verrattuna. Digitaalinen markkinointi ja markkinoinnin automaatio on tuonut tähän muutoksen, kun markkinointiviestien vastaanottajien liikkeitä on mahdollista seurata entistä tarkemmin.

Lue lisää

HubSpot  markkinoinnin mittaaminen  markkinoinnin tavoitteet


SMART-tavoitteet markkinoinnissa

Noora Salminen - 10.6.2015 15:05

Miksi markkinoinnille pitää ylipäätänsä asettaa tavoitteita? Siksi, että ilman selkeitä numeraalisia tavoitteita, et voi seurata kehitystäsi tai tietää onnistuneesi, sillä sinulla ei ole mitään mihin verrata suoritustasi. Ja mitä olisi markkinoinnin johtaminen ilman faktaan perustuvia päätöksiä? Ei ainakaan hyvää johtamista. Lue lisää

markkinoinnin mittaaminen  markkinoinnin johtaminen  markkinoinnin tavoitteet


Markkinoinnin mittaaminen

Jani Aaltonen - 14.5.2015 8:02

Markkinoinnin mittaaminen on mielenkiintoinen aihe ja myös paljon ajatuksia, tunteita ja mielipiteitä herättävä asia. Useat suomalaiset yritykset eivät mittaa markkinointia kunnolla. Tästä syystä markkinoinnin ja liiketoimintatavoitteiden suhde usein jää löyhäksi ja usein siksi markkinointia ei oteta vakavasti johdon taholta.

Kysyimme webinaarissamme osallistujilta, kuinka moni heistä on tyytyväinen yrityksensä käyttämiin markkinoinnin mittareihin. 90% vastanneista ilmoitti, että eivät ole tyytyväisiä oman yrityksensä mittareihin.

Samalla tuli selväksi myös, että yritykset eivät oikein tarkkaan tiedä, miten ja mitä pitäisi oikein mitata. Kansainväliset tutkimukset näyttävät hyvin samaa linjaa. 2012 Marketing Skills Gap Reportin mukaan 75% markkinoijista ilmoitti, että heillä ei ole riittävästi osaamista tehdä markkinointia tuottavalla tavalla. Nostamme kissan pöydälle ja haluamme nostaa esille muutaman keskeisen markkinoinnin mittarin. 

Lue lisää

markkinoinnin mittaaminen