<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Viimeisimmät kirjoitukset


HubSpot ja integraatiot

Mika Ahonen - 14.8.2017 13:02

Yrityksillä on käytössä useita erilaisia järjestelmiä ja ohjelmistoja, joita käytetään työkaluina liiketoiminnassa. Jokaisella liiketoimintayksiköllä voi olla omat ohjelmistot, jotka eivät toimi yhdessä toisten yksikköjen ohjelmistojen kanssa. Tämä aiheuttaa haasteita informaation ja datan hyödyntämiseen eri liiketoimintayksiköiden välillä. Tätä varten yritykset ovat alkaneet toteuttamaan integraatioprojekteja, joiden avulla saadaan parempi informaation ja datan hyödyntäminen kaikissa liiketoimintayksiköissä.

Lue lisää

markkinoinnin automaatio  CRM  HubSpot  markkinoinnin järjestelmät  Myynnin ja markkinoinnin integrointi  myynnin työkalut  integraatio


B2B-markkinointi: viha-rakkaussuhde teknologiaan

Fanni Parma - 19.5.2017 15:06

Digitaalisessa ajassa uusien ohjelmien ja teknologioiden oppiminen on arkipäiväistynyt radikaalisti. Uusia päivityksiä saapuu jatkuvalla syötteellä ja työntekijöitä vaaditaan oppimaan uutta nopeasti ja tehokkaasti. Kun yritykset kasvavat ja teknologiat kehittyvät, tarvitaan digijunassa pysymiseen jatkuvaa valppautta ja kouluttautumista.

Lue lisää

B2B-markkinointi  markkinointi  B2B  HubSpot  markkinoinnin järjestelmät  inbound-markkinointi  teknologia  B2B-Yritys  markkinoinnin teknologia  b2b-markkinoija


HubSpot – pelkkä markkinoinnin automaatio vai digitaalinen platform?

Tomi Yrjölä - 2.6.2015 15:35

Markkinoinnin automaation hyödyntäminen osana digitalisoituvaa markkinointia ja myyntiä on kasvamassa huimaa vauhtia. Kehityksessä olemme Suomessa edelleen jälkijunassa, joten hyvä niin! Sopivan teknologian valinta ei ole yksiselitteinen juttu ja toisinaan eri palveluntarjoajien ratkaisuja on vaikea verrata.

Miten HubSpot poikkeaa kilpailjoistaan ja mitä se tarkoittaa puhuessaan 360-ratkaisusta?

Lue lisää

markkinoinnin automaatio  CRM  HubSpot  markkinoinnin järjestelmät


Markkinoinnin automaatio - johtaako termi harhaan?

Jani Aaltonen - 3.11.2014 21:30

Nyt keskustelu käydään paitsi automaatiosta myös liidien generoinnista myynnille. Hyvä niin, koska markkinoinnin tehtävä on hyvien liidien tuottaminen myynnille - liidien generointi. Tässä keskustelussa kohtaa kaksi asiaa: softa ja liidien generointi myynnille. Perinteinen B2B-markkinointi on tuonut myyntiliidit kylmäsoittojen, messujen, suoramarkkinoinnin yms. kautta. Automatiikka mahdollistaa myös tämän. Tässä on kuitenkin iso MUTTA. Asiakkaat eivät käyttäydy kuten ennen. Joten markkinoinnin automaatio tuo organisaatiossa myös ison kissan pöydälle. Kuinka johtamisen ja markkinoinnin prosessin on myös muututtava, jotta liidien generointi myynnille olisi tehokkaampaa ja nykyaikaista? Varmasti johtaa. Usein siksi, että moni ajattelee, että kyseessä on softahanke. Softa on ainoastaan mahdollistaja - enabler. Oikea kysymys kuuluu, mitä softan pitäisi oikein mahdollistaa?

Lue lisää

markkinoinnin automaatio  myynnin johtaminen  Outbound  markkinoinnin johtaminen  markkinoinnin järjestelmät  inbound-markkinointi


Frankenstein - markkinoinnin järjestelmä

Jani Aaltonen - 28.10.2014 20:49

 Olen pohtinut paljon yritysten markkinoinnin tavoitteita, prosesseja ja systeemejä. Markkinointi käyttää paljon erillisiä järjestelmiä ja ohjelmistoja tuottaakseen liidejä myynnille ja kasvattaakseen tunnettuutta kohdeasiakkaiden keskuudessa. Bloggasin tästä myös omassa blogissani aikaisemmin.

Lue lisää

markkinoinnin automaatio  markkinoinnin mittaaminen  markkinoinnin johtaminen  markkinoinnin järjestelmät  markkinoinnin prosessit  franken-systeemi