<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=917189318365224&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Viimeisimmät kirjoitukset


Kuinka skaalata myyntiä digitaalisten kanavien kautta?

Suvi Saranki - 29.5.2018 8:15

Monet epäilevät, toimivatko inbound-markkinoinnin toimenpiteet juuri heidän alallaan. Fakta kuitenkin on, että suomalaiset työikäiset viihtyvät verkossa riippumatta alasta. Suomalaiset käyttävät eniten mobiilidataa verrattuna muihin Euroopan maihin  92,5 % suomalaisista työikäisistä on verkossa joka päivä.. Tämän vuoksi on tärkeää, että verkossa ollaan ja näytään.

Google ja Facebook ovat kaksi todella tärkeää kanavaa, niissä nimittäin vietetään aikaa eniten. Vivuttaessa myyntiä ja markkinointia, tulee erityisesti huomioida, että se tapahtuu kanavissa, joissa kohderyhmääsi edustavat ihmiset ovat. Haluat yrityksesi löytyvän Googlesta, kun potentiaalinen asiakas etsii tietoa alastasi, palveluistasi tai tuotteistasi.

Lue lisää

B2B-myynti  digitalisaatio  inbound-myynti


Uusi markkinoinnin johtaminen

Johanna Virmavirta - 4.11.2016 16:54

Markkinoinnin digitalisaatio muuttaa myös markkinoinnin johtamista – verkon asettuminen osaksi lähes jokaisen kuluttajan arkea ja ostopäätöksiä, markkinoinnin automaatio, sisällöntuotanto, sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet sekä erilaiset asiakkuuksien hallintaan tarkoitetut CRM- ja muut järjestelmät kukin asettavat uusia vaatimuksia markkinointiosaston johtoportaalle.

Lue lisää

markkinoinnin automaatio  markkinoinnin johtaminen  digitalisaatio


Myynnin ja markkinoinnin integraatio. Näin onnistut johtajana

Tomi Yrjölä - 12.11.2015 8:00

Digitalisoituneessa ostamisen ympäristössä vanhat myynti/markkinoinnin raja-aidat eivät päde. Näiden kahden keskeisen toiminnon ympärille tarvitaan lisäksi kokonaisvaltainen arvoketjujumppa, eli yhteisten arvojen, tavoitteiden, mittareiden ja prosessien yhteensovittaminen.

Se johtuu siitä, että digitalisaation myötä liiketoiminta on kokenut ostamisen transformaation, kuten Mika D. Rubanovitsch ja Jukka Aminoff kirjoittavat mainiossa tuoreessa kirjassaan, Ostovallankumous. Asiakkuuden elinkaaren hallinnan kannalta vanha maailma missä markkinointi markkinoi ja myynti myy ei ole enää ajankohtainen. Asioita tehdään joko yhdessä tai epäonnistutaan. Myynnin ja markkinoinnin integraatio on väistämätön. Millä keinoilla johto onnistuu lähentämään myyntiä ja markkinointia?

Lue lisää

digitalisaatio  Myynnin ja markkinoinnin integrointi  Smarketing